Har du frågor om trans eller könsidentitet?

Transformerings rådgivning är öppen måndag till fredag ojämna veckor. Vi öppnar igen den 22 april.

Våra minskade öppettider beror på förändringar i personalgruppen. Vi är ledsna för detta då vi vet hur viktigt det är att ha tillgång till råd och stöd i Transfrågor. Vi kommer fortfarande att svara på inkomna meddelanden under jämna veckor, men det kommer inte gå att skicka meddelande till oss. Vi jobbar på att snart kunna ha öppet varje dag igen. Vi svarar oftast inom två veckor.

Här finns andra stödlinjer att kontakta om du behöver stöd.

English:

Transformerings counselling service is open Monday to Friday during uneven weeks. We open again on the 22th of April.

Our reduced opening hours are due to changes in the staff group. We are sorry for this as we know how important it is to have access to advice and support on trans topics. We will be answering your messages during even weeks but you will not be able to send us a new message. We are working on being able to extend the opening hours again! Usually you have your reply within two weeks. 

Here are other helplines to contact for advice and support.